Thursday, March 3, 2016

Książka Weather Report opublikowana przez Blue Sky Books

Z przyjemnością oznajmiam, że mój cykl fotograficzny został opublikowany w formie książkowej, przez wydawnictwo Blue Sky Books, inicjatywę Blue Sky Gallery (Oregon, USA). Chciałbym gorąco podziękować Chrisowi Rauschenbergowi, głownemu pomysłodawcy wydawnictwa. Jestem również winien podziękowanie mojemu przyjacielowi i wspaniałemu artyście Wiktorowi Gadowi, który stworzył zabawną i inteligentną ilustrację, użytą w książce.

Książkę można zamówić tutaj: Weather Report

No comments:

Post a Comment